Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial “Els Nazarios”

Estás en: Inicio | Àrees de treball | Urbanisme | OBRES | Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial “Els Nazarios”

Les obres han consistit a realitzar una sèrie d’actuacions en el POLIGONO INDUSTRIAL ELS NAZARIOS, que han afectat per a millora les següents partides com són:

MILLORA IL·LUMINAT PÚBLICO

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL DE TRÀNSIT

SENYALITZACIÓ/IDENTIFICACIÓ DE CARRERS

MILLORA VIÀRIA (millora de voreres)

MILLORA DE LA IMATGE DEL POLIGONO ( actuació de millora de rotonda, i col·locació de tòtem)

MILLORA DE ZONES VERDES

COL·LOCACIÓ DE CENTRALITZACIÓ DE BÚSTIES DE CORREUS

Després de l’execució de les obres contemplades en el projecte presentat per a la subvenció de l’IVACE, el Polígon ha patit un canvi considerable en tots els aspectes relacionats anteriorment, donant una millor imatge i beneficiant a tots els usuaris del polígon, que són petites i mitjanes empreses pel que es pot dir que s’han complit els objectius pretesos per l’actuació segons el projecte redactat.

Logo IVACE