Serveis Socials

Estás en: Inicio | Àrees de treball | Serveis Socials

L’Ajuntament de Formentera del Segura a través de la Regidoria de Benestar Social, disposa dels mitjans , professionals i equipaments socials , des dels quals presta una atenció primària a través del Departament de Serveis Socials Municipals .

D’igual manera, l’atenció a diferents col·lectius de població es duu a terme per mitjà de recursos especialitzats dirigits a persones sense sostre, immigrants, persones amb discapacitat, dones, família, menors i joves, així com a les persones majors.

Aquesta oferta de recursos es veu complementada per l’acció que es desenvolupa des de les entitats de la iniciativa social, amb les quals existeixen llits de coordinació i col·laboració municipal. La pretensió d’aquesta pàgina web és facilitar, d’una manera pràctica i senzilla, tota la informació sobre el funcionament dels Serveis Socials a Formentera del Segura , els programes i plans d’actuació que es duen a terme i l’oferta de recursos existent per a donar resposta a les problemàtiques socials.

L’ús de les noves tecnologies ha de tindre un vessant social que contribuïsca també al benestar de les persones. Aquesta és, sens dubte, una aposta decidida de l’Ajuntament per a acostar encara més i posar a la disposició de la ciutadania el conjunt de recursos socials amb els quals compta el nostre municipi.

HORARI

Dilluns, Dimarts i Dimecres

De 08:00 h a 12:00 h.

Divendres

De 11:00 h a 14:00 h

Centre Soci Cultural Los Palacios

Dijous

Los Palacios (Només residents)

De 10:00h a 14:00 h

CITA PRÈVIA

Només s’atendrà aquelles persones que tinguen cita prèvia. Les cites podran prendre’s a l’Ajuntament de Formentera del Segura (per a les consultes a l’Ajuntament) i en el Centre Sociocultural Els Palaus per a les visites dels dijous.